Adwokat kościelny Bielsko-Biała – kancelaria Salomon
Skontaktuj się z adwokatem kościelnym w Bielsku-Białej

Adwokat Kościelny Bielsko-Biała - unieważnienie małżeństwa kościelnego


Zespół

Anna Słowikowska Adwokat kościelny

Wiele osób rozważa rozwód przed sądem cywilnym nie zdając sobie sprawy z istnienia sądownictwa kościelnego, zajmującego się, między innymi, orzekaniem w sprawach małżeństw sakramentalnych. Niezależnie bowiem od tego, czy już złożyłeś pozew o rozwód, czy tylko planujesz zrobić to w niedługim czasie, możesz zechcieć sprawdzić, czy związek został ważnie zawarty według prawa kościelnego. Jeżeli poszukujesz porady prawnej w zakresie prawa kanonicznego, chcesz dowiedzieć się więcej na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa (mylnie określanego jako unieważnienie małżeństwa lub rozwód kościelny) i jesteś z Bielska-Białej to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Co to znaczy małżeństwo ważnie zawarte?

W prawie kanonicznym małżeństwo jest przymierzem, za pomocą którego mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę na całe życie, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Aby małżeństwo było ważne, małżonkowie sami muszą zgodzić się na ten związek, czyli zawierać go z własnej inicjatywy, świadomie i dobrowolnie, w trakcie ceremonii publicznej z przewidzianymi zwyczajowo formalnościami. Zdarza się, że powyższe warunki nie zawsze zostają spełnione, co może skutkować nieważnością zawartego małżeństwa. 

Rozwód kościelny? Unieważnienie małżeństwa? Nic z tych rzeczy!

Jeśli masz wątpliwości dotyczące ważności własnego ślubu kościelnego, skontaktuj się z adwokatem kościelnym. Spotkanie z kompetentnym prawnikiem specjalizującym się w procesach prowadzonych przed sądami kościelnymi ułatwia bowiem przeprowadzenie analizy przebiegu relacji małżonków od chwili poznania aż do samego rozpadu związku, która może się okazać bardzo istotna w postępowaniach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Warto pamiętać, że w świetle prawa kanonicznego mamy do czynienia wyłącznie z procesami dotyczącymi zbadania, czy dane małżeństwo było zawarte ważnie, czy też nie. Sformułowania takie jak rozwód kościelny czy unieważnienie małżeństwa, chociaż używane potocznie, są błędne – prawo Kościoła katolickiego nie dopuszcza takich rozwiązań, jak prawo państwowe.  

Obecna sytuacja w diecezji bielsko-żywieckiej

Osoby mieszkające na terenie diecezji bielsko-żywieckiej lub które na jej terytorium zawierały sakrament małżeństwa nie muszą już w sprawie stwierdzenia jego nieważności udawać się do Krakowa. Od 1 września 2017 r. diecezja ma własny Sąd Biskupi, który ulokowany został w budynkach kościelnych przy ul. Żeromskiego 5a w Bielsku-Białej (dawna siedziba Caritas).

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej przede wszystkim prowadzi procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Możliwość zwrócenia się do wyżej wymienionego Sądu cieszy się ogromnym zainteresowaniem co wiąże się z potrzebą wiernych uregulowania swojej sytuacji prawnej w Kościele. Osoby chcące rozpocząć postępowanie przed sądem kościelnym musiały jechać do Katowic lub Krakowa, aby tam zasięgnąć porady pracowników sądów lub adwokata kościelnego w kwestii procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie rozumianego w kategoriach tzw. rozwodu kościelnego. Najczęściej sprawy tego rodzaju – ze względu na miejsce zamieszkania osób, bądź miejsce zawarcia ślubu - rozpatrywał Sąd Metropolitalny w Krakowie. Jednak dla wielu wiernych odległość i wyjazdy do Krakowa były zbyt uciążliwe, w związku z czym rezygnowano z podjęcia procesu..

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej jest trybunałem pierwszej instancji, który rozpatruje sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W przypadku wniesionej apelacji od wyroku tegoż Sądu przez którąś ze stron procesu o nieważność małżeństwa lub przez Obrońcę Węzła, w drugiej instancji właściwy do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Metropolitalny w Krakowie znajdujący się przy ul. Franciszkańskiej 3.

Adwokat kościelny – Bielsko Biała

Adwokat kościelny Kancelarii Salomon służy swoją pomocą w siedzibie Sądu Biskupiego w Bielsku-Białej (ul. Żeromskiego 5a). Konsultacje, które przeprowadza, skierowane są przede wszystkim do wiernych diecezji bielsko-żywieckiej. Dzięki rozmowie z adwokatem dowiesz się, czy rzeczywiście ewentualny proces mógłby być prowadzony w Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej, czy też właściwy do rozpatrzenia danej sprawy będzie inny trybunał kościelny. Konsultacje prowadzone w siedzibie Sądu odbywają się w formie stacjonarnej, choć oczywiście istnieje też opcja komunikacji zdalnej za pomocą komunikatorów Skype lub WhatsApp. Każdorazowo w celu umówienia konsultacji stacjonarnej lub on-line należy skorzystać z zakładki Kontakt na stronie internetowej Kancelarii lub z danych telefonicznych naszego adwokata udostępnionych na stronie internetowej Sądu Biskupiego w Bielsku-Białej.

Kto będzie mnie reprezentował przed Sądem Biskupim w Bielsku-Białej?

Dr Anna Słowikowska to ekspert w dziedzinie prawa kanonicznego. Z wykształcenia jest doktorem prawa kanonicznego. Od wielu lat związana zawodowo z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II kształci w nim przyszłych pracowników sądownictwa kościelnego. W działalność Sądu Biskupiego w Bielsku-Białej zaangażowana jest ze względu na potrzeby zgłaszane przez tutejszych wiernych. Dr Słowikowska jest także Obrońcą Węzła Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Bogate doświadczenie pozwala jej na rozeznanie i wyjaśnienie przesłanek mogących świadczyć o nieważności małżeństwa, przy jednoczesnym wskazaniu okoliczności potwierdzających jego ważność. Dzięki temu uczciwie i rzetelnie przedstawi sytuację strony w przypadku rozpoczęcia procesu.

Skontaktuj się z nami