Adwokat kościelny Katowice – unieważnienie małżeństwa – kancelaria Salomon.
Skontaktuj się z adwokatem kościelnym w Katowicach

Adwokat Kościelny w Katowicach - unieważnienie małżeństwa kościelnego


Zespół

Anna Słowikowska Adwokat kościelny

Julia Nowak Adwokat kościelny

Czy Kościół Katolicki zezwala na rozwody kościelne/ unieważnienie małżeństwa?

Klienci zgłaszający się do naszych biur w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach bardzo często pytają o tzw. „rozwód kościelny” (ewentualnie o „unieważnienie małżeństwa”), mając na myśli proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ustawodawca kościelny nie dopuszcza bowiem możliwości rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód (w przeciwieństwie do ustawodawcy państwowego). Nauka płynąca z Pisma Świętego oraz doktryna wypracowana na przestrzeni wieków głoszą, że małżeństwo sakramentalne raz ważnie zawarte nie może być rozwiązane aż do śmierci jednego z małżonków. Stąd też domniemanie prawne wyrażone w kan. 1060 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nakazuje opowiadać się za ważnością małżeństwa.

W prawie kanonicznym małżeństwo jest przymierzem, poprzez które kobieta i mężczyzna budują ze sobą wspólnotę na całe życie, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Aby małżeństwo było ważne, muszą zostać spełnione pewne warunki; małżonkowie muszą zawierać związek z własnej inicjatywy, świadomie i dobrowolnie, w trakcie ceremonii publicznej z przewidzianymi zwyczajowo formalnościami.

Pośród coraz większej liczby osób rozpoczynających postępowania rozwodowe w sądach cywilnych znajdują się również pragnący nie tylko formalnie rozwiązać związek małżeński, ale też wykazać, że związek ten nigdy nie został ważnie zawarty. I wiele z tych osób ma podstawy, by to udowodnić przed sądem kościelnym.

Jeśli zadręczasz się analizowaniem swojej przeszłości, rozmyślasz nad tym, że być może nie spełniono warunków potrzebnych do zachowania ważności małżeństwa, masz możliwość złożyć pozew do sądu kościelnego. Możesz podjąć się tego zadania samodzielnie, co jest wykonalne, lub, dla zaoszczędzenia czasu - a często też kosztów - skorzystać z usług naszego adwokata kościelnego.

Czy potrzebuję adwokata kościelnego w Katowicach?

Jeśli zależy Ci na fachowym podejściu do zagadnienia stwierdzenia nieważności małżeństwa, zachęcamy do kontaktu z nami. Adwokat kościelny po pierwsze: oszacuje szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku procesu, a po drugie pomoże się do tego procesu przygotować. Zakres usług adwokata uzależniony jest od Twoich oczekiwań. Może do nich należeć m.in. pomoc w zebraniu dokumentów wymaganych przez konkretny sąd, wprowadzenie sprawy do Trybunału przez zredagowanie i złożenie skargi powodowej, prowadzenia całej korespondencji z sądem, przygotowania reprezentowanej strony oraz zgłoszonych przez nią świadków do złożenia zaprzysiężonych zeznań, wizyt w sądzie w celu analizy materiału dowodowego, przeprowadzenia polemiki z Obrońcą Węzła Małżeńskiego, złożenia pisemnego głosu obrończego, analizy wyroku wspólnie z reprezentowaną stroną.

Być może czujesz się na siłach sam przejść przez całą drogę procesu i nie masz ochoty opowiadać o swoich przeżyciach komuś, kogo nie znasz. Ale pamiętaj, że obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Naszym zadaniem nie jest ocena Twojego życia - możemy jedynie służyć radą i naszą wiedzą.

Kim jest adwokat kościelny pracujący w Katowicach?

Dr Anna Słowikowska to pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jako nauczyciel akademicki od wielu lat kształci przyszłych kanonistów, a wśród nich również pracowników sądownictwa kościelnego. Adwokat Słowikowska pracuje także w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie pełniąc w nim urząd Obrońcy Węzła. Łącząc pracę naukową i teorię z praktyką oraz pełniąc w oddzielnych trybunałach kościelnych różne funkcje, jest ekspertem w swojej dziedzinie. Wiedza, kompetencje i doświadczenie pozwalają dr Słowikowskiej na wszechstronne spojrzenie na każdą sprawę i uczciwe przedstawienie realnych szans w procesie, choć oczywiście nie może dać gwarancji sukcesu. Odpowiednią diagnozę procesu adwokat uzależnia od indywidualnej historii każdego małżeństwa, oceny ewentualności występowania przesłanek mogących świadczyć o nieważności małżeństwa oraz od użyteczności środków dowodowych w procesie.

Zapraszamy na konsultacje po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Na życzenie Klienta, świadczymy również uwagi z dojazdem.

Skontaktuj się z nami