Adwokat kościelny Wrocław – Czy można wziąć rozwód kościelny? - kancelaria Salomon.
Skontaktuj się z adwokatem kościelnym we Wrocławiu

Adwokat Kościelny Wrocław


Zespół

Michał Pełka Adwokat kościelny

Anna Słowikowska Adwokat kościelny

Marcin Buchta Radca prawny

W obecnych czasach rozwód cywilny stał się zjawiskiem powszechnym, także pośród członków Kościoła katolickiego. Wydanie wyroku rozwodowego stanowi swoiste potwierdzenie zakończenie życia prowadzonego wspólnie z małżonkiem i symbol rozpoczęcia zupełnie nowego etapu. Nierzadko towarzyszy temu wewnętrzne podsumowanie lub dogłębna analiza naszego dotychczasowego postępowania - pragniemy iść do przodu z czystą kartą i uporządkowanymi sprawami. Wielu ludzi w takich chwilach zastanawia się także nad motywami wejścia w związek małżeński. Niektórzy decydują się na sprawdzenie, czy związek małżeński został zawarty ważnie w świetle prawa kościelnego.

Zarówno przejście przez proces rozwodowy w sądzie cywilnym jak i postępowanie prowadzone przed sądem kościelnym, czyli tzw. proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, mogą okazać się trudnym doświadczeniem. Nie zawsze mamy odpowiednią wiedzę, a często po prostu nie dysponujemy czasem wolnym, które są niezbędne do przygotowywania się do procesu kanonicznego. W takich przypadkach warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata kościelnego.  

Unieważnienie ślubu (rozwód kościelny) – czy istnieje?

Wyjaśnijmy: proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa - błędnie nazywany rozwodem kościelnym lub unieważnieniem małżeństwa - ma na celu zbadanie czy dane małżeństwo kościelne zostało zawarte ważnie, czy też nie. Postępowanie takie prowadzone jest przed właściwym trybunałem kościelnym i może – zgodnie z właściwymi przepisami prawa kanonicznego – odbywać się bez reprezentującego stronę adwokata. Ale jeśli należysz do osób, które cenią sobie profesjonalizm, chcą zaoszczędzić czas i fundusze - rozważ podjęcie współpracy z naszym Zespołem adwokatów.

Jeśli należysz do archidiecezji wrocławskiej, powinieneś zwrócić się do Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu, który mieści się na Ostrowie Tumskim, przy ul. Katedralnej 13 we Wrocławiu.

Na czym polega sam proces? Sędziowie przy orzekaniu czy małżeństwo zostało nieważnie zawarte muszą osiągnąć pewność moralną w podejmowanej decyzji i wydawanym wyroku, ponieważ – zgodnie z domniemaniem prawnym wyrażonym w kan. 1060 Kodeksu Prawa Kanonicznego – małżeństwo uważa się za ważnie zawarte dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.

Po co konsultacja z adwokatem kościelnym?

Adwokat kościelny we Wrocławiu służy pomocą wiernych starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub broniącym ważności zawartego małżeństwa. Badając przesłanki nieważności małżeństwa adwokat kościelny przeprowadza szczegółowy wywiad z zainteresowaną stroną, aby móc stwierdzić, czy istnieją przesłanki do zainicjowania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pierwszym etapem pracy jest zbadanie przez adwokata okoliczności mogących świadczyć o nieważnie zawartym małżeństwie. Adwokat kościelny wyjaśnia też dokładnie na czym polega proces kościelny o nieważność małżeństwa, przypomina o konieczności zebrania środków dowodowych na udowodnienie tez potwierdzających nieważność małżeństwa, wskazuje na konsekwencje uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa.

W przypadku braku okoliczności mogących świadczyć o nieważności małżeństwa adwokat informuje zainteresowanych o bezcelowości prowadzenia procesu przed trybunałem kościelnym. W ten sposób adwokat kościelny pomaga wiernym w zaoszczędzeniu czasu i kosztów na prowadzenie procesu bez powodzenia.

Usługi adwokata kościelnego we Wrocławiu

Osoby, które chcą prowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa z pomocą adwokata kościelnego mogą być przez naszego adwokata reprezentowane na wszystkich etapach procesu lub uzyskają od niego niezbędną pomoc w niektórych tylko czynnościach procesowych. Zakres tej pomocy uzależniony jest od oczekiwań klienta. Adwokat kościelny w momencie przyjęcia zlecenia od zainteresowanej strony przyjmuje na siebie określone obowiązki, m.in.:

  • przygotowania procesu,
  • pomocy w zebraniu dokumentów wymaganych przez Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu,
  • wprowadzenia sprawy do Trybunału przez zredagowanie i złożenie skargi powodowej, − korespondencji z Sądem,
  • przygotowania reprezentowanej strony i zgłoszonej przez nią świadków do złożenia zaprzysiężonych zeznań,
  • wizyt w Sądzie w celu analizy materiału dowodowego i w razie konieczności jego uzupełnienia,
  • polemiki z Obrońcą Węzła Małżeńskiego,
  • złożenia pisemnego głosu obrończego,
  • analizy wyroku z reprezentowaną stroną.

Kwalifikacje adwokata kościelnego we Wrocławiu

dr Anna Słowikowska

Prawnik, prawnik kanonista, adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi, wykładowca akademicki, pracownik naukowy. Posiada nie tylko wymagane prawem kanonicznym uprawnienia do pełnienia urzędu adwokata kościelnego, lecz charakteryzuje się również nieposzlakowaną opinią oraz posiada przymioty intelektualne i moralne do reprezentowania stron w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Nasz adwokat kościelny jest doktorem prawa kanonicznego, wieloletnim pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uznanym adwokatem kościelnym Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu. Ponadto reprezentujący Państwa adwokat jest Obrońcą Węzła Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Dzięki temu nasz adwokat kościelny wszechstronnie podchodzi do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ponieważ bada nie tylko przesłanki mogące świadczyć o nieważności małżeństwa, ale również potrafi wskazać te okoliczności, które potwierdzają jego ważność. W ten sposób jest w stanie realnie ocenić Państwa szanse w procesie.

Spotkanie z adwokatem kościelnym

Nasz adwokat kościelny jest do Państwa dyspozycji w biurze we Wrocławiu, przy ul. Leszczyńskiego 4. Tam prowadzi konsultacje stacjonarne dla wiernych archidiecezji wrocławskiej, diecezji legnickiej i diecezji świdnickiej. W wymienionych diecezjach adwokat również reprezentuje strony w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Możliwe są również konsultacje on-line z naszym adwokatem za pośrednictwem komunikatorów Skype lub WhatsApp. W celu umówienia konsultacji stacjonarnej lub on-line prosimy skorzystać z zakładki Kontakt.

Skontaktuj się z nami