Jak przygotować się do konsultacji z adwokatem kościelnym? | Adwokatkoscielny.pl

Jak przygotować się do konsultacji z adwokatem kościelnym?

Co do zasady, celem konsultacji z adwokatem kościelnym jest zbadanie stanu faktycznego, jaki miał miejsce, w relacji między małżonkami. Dla rzetelnej weryfikacji i znalezienia ewentualnych podstaw nieważności zawartego małżeństwa, należy przygotować chronologiczny przebieg znajomości, ze wskazaniem daty lub okresu poznania, rozpoczęcia relacji partnerskiej, decyzji o ślubie wyrażonej poprzez oświadczyny lub oficjalne zaręczyny, kolejno datę ślubu, wspólnego zamieszkania, a następnie przybliżony czas pierwszych problemów małżeńskich, datę rozpadu małżeństwa i formalnego rozwodu zakończonego wyrokiem.

Przebieg spotkania z adwokatem kościelnym

W trakcie spotkania adwokat kościelny będzie pytał również, kto był inicjatorem w związku, kto za jakie decyzje odpowiadał, jakie plany mieli narzeczeni odnośnie wspólnego życia (ilość potomstwa, miejsce zamieszkania, źródło utrzymania). Ważne są także fakty dotyczące środowiska, domu rodzinnego w jakim małżonkowie się urodzili i dorastali, czy byli narażeni na anomalie występujące w tych środowiskach (alkoholizm, przemoc, rozwiązłość, samobójstwa, choroby psychiczne/fizyczne, problemy natury karnej lub finansowej itp.) oraz problemy/traumy z jakimi mogli się zmagać w trakcie okresu dzieciństwa, dorastania czy wczesnej młodości (hospitalizacja, wypadek, molestowanie, pobicie, złe relacje z rówieśnikami, śmierć bliskiej osoby itp.). Na spotkanie można zabrać dokumenty, które potwierdzałyby jedną z powyższych okoliczności (wyroki sądu, decyzje administracyjne, wyniki badań i diagnoz lekarskich, opinie specjalistyczne, prywatne listy, nagrania, zdjęcia itp.).

Konsultacje z adwokatem kościelnym - analiza trwającego postępowania

Konsultacja może służyć również analizie trwającego już postępowania. Wówczas prosimy o przygotowanie dokumentacji procesowej, przede wszystkim pism, które zostały złożone w sądzie oraz korespondencji jaką strona otrzymała z sądu, celem zapewnienia pełnej pomocy prawnej.

Skontaktuj się z nami