Dokumenty potrzebne do unieważnienia ślubu kościelnego | Adwokatkoscielny.pl

Jakie dokumenty są potrzebne w procesie?

Na pierwsze spotkanie z adwokatem kościelnym nie trzeba przygotowywać pełnej dokumentacji, która ma zostać złożona w sądzie. Podstawowymi dokumentami, które stanowią załącznik do pisma skargowego (odpowiednik pozwu) to akt ślubu (wystawiany przez parafię miejsca zawarcia małżeństwa) oraz wyrok rozwodowy (sama sentencja wyroku lub wraz z uzasadnieniem jeżeli zostało sporządzone - najczęściej przy wyroku, gdzie była orzekana wina). 

To, jakie dokumenty będą potrzebne dodatkowo do rozpoczęcia procesu unieważnienia ślubu kościelnego, określa właściwy sąd kościelny, do którego będzie skierowana sprawa. Sąd może wymagać aktów chrztu strony powodowej lub obu stron, pozwu rozwodowego, odpowiedzi na pozew rozwodowy, protokołów ze sprawy rozwodowej, a także przygotowania wewnętrznych formularzy czy kwestionariuszy używanych wyłącznie na potrzeby danego sądu.

Skontaktuj się z nami