Dokumenty potrzebne do unieważnienia ślubu kościelnego | Adwokatkoscielny.pl

Jakie dokumenty są potrzebne w procesie?

Na pierwsze spotkanie z adwokatem kościelnym nie trzeba przygotowywać pełnej dokumentacji, która ma zostać złożona w sądzie. Podstawowymi dokumentami, które stanowią załącznik do pisma skargowego (odpowiednik pozwu) to akt ślubu (wystawiany przez parafię miejsca zawarcia małżeństwa) oraz wyrok rozwodowy (sama sentencja wyroku lub wraz z uzasadnieniem jeżeli zostało sporządzone - najczęściej przy wyroku, gdzie była orzekana wina). 

To, jakie dokumenty będą potrzebne dodatkowo do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego (nieprawidłowo zwanym unieważnieniem małżeństwa), określa właściwy sąd kościelny, do którego będzie skierowana sprawa. Sąd może wymagać aktów chrztu strony powodowej lub obu stron, pozwu o rozwód cywilny, odpowiedzi na pozew o rozwód cywilny, protokołów ze sprawy rozwodowej, a także przygotowania wewnętrznych formularzy czy kwestionariuszy używanych wyłącznie na potrzeby danego sądu.

Skontaktuj się z nami