Który sąd kościelny jest właściwy do rozpatrzenia mojej sprawy? | Adwokatkościelny.pl

Który sąd kościelny jest właściwy do rozpatrzenia mojej sprawy?

Jeżeli zamierzają Państwo wnosić o sądowe stwierdzenie nieważności małżeństwa, już na początku tej drogi powinni Państwo wybrać, przez który sąd będzie rozpatrywana sprawa. Oczywiście wybór jest ograniczony do:

  • sądu miejsca, w którym zostało zawarte małżeństwo,
  • sądu miejsca zamieszkania strony pozwanej,
  • sądu miejsca zamieszkania strony powodowej,
  • lub sądu miejsca, w którym faktycznie będzie gromadzona większość materiału dowodowego.

Dokonując wyboru sądu kościelnego warto zwrócić uwagę, jakie wymogi formalne stawia dany trybunał, jaką linię orzecznictwa przyjmuje, jak długo trwa postępowanie, jakiej wysokości są koszty procesowe.

Zapraszamy na konsultacje z adwokatem kościelnym, nasi specjaliści bardzo dobrze znają większość sądów kościelnych w Polsce.

Skontaktuj się z nami