W czym może mi pomóc adwokat kościelny? | Adwokatkoscielny.pl

W czym może pomóc adwokat kościelny?

Czy adwokat jest konieczny, czy nie są to zbędne koszty? Mając na uwadze usługi adwokata kościelnego, na początek trzeba przyznać, że jego udział w procesie o nieważność małżeństwa nie jest obligatoryjny. Można wskazać znaczną ilość procesów, w których adwokat nie był zaangażowany, a zakończyły się powodzeniem dla stron dowodzących nieważności małżeństwa. Niestety z doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach brak właściwej pomocy prawnej przyczynił się do zakończenia procesu wyrokiem innym niż zamierzony.

Wiedza i doświadczenie adwokata kościelnego

Posługując się wiedzą i doświadczeniem, w trakcie analizy akt zakończonych już spraw, niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że została ona źle poprowadzona. Najczęściej występujące błędy, które mogą doprowadzić do negatywnego zakończenia, to mylnie wskazane tytuły (źle dobrana podstawa prawna względem wskazanego stanu faktycznego), niewłaściwy dobór materiału dowodowego (np. wskazani świadkowie, którzy nie posiadali odpowiedniej wiedzy lub nie potrafili nią zadysponować) lub zignorowane bądź przemilczane fakty (np. strony nieświadome tego, co ma znaczenie w procesie, posiłkują się zdarzeniami, które mogły być istotne choćby w procesie rozwodowym, ale kompletnie bezzasadne będą w procesie kanonicznym).

Rola adwokata kościelnego w procesie

Rolą adwokata jest analiza relacji małżeńskiej stron i wyodrębnienie tego, co może stanowić o nieważności małżeństwa, a następnie przyporządkowanie temu właściwej normy prawnej, która będzie podstawą do rozpoczęcia procesu. Od prawnika powinni Państwo oczekiwać pomocy w doborze materiału dowodowego. Adwokat powinien czuwać nad przebiegiem procesu i odpowiednio reagować na każdym etapie postępowania, tak by skutecznie bronić i zabezpieczać interes swojego mocodawcy. Adwokat winien również ocenić szanse klienta w procesie, oczywiście uzależniając je od możliwych zdarzeń i czynności procesowych, oraz przewidzieć różne warianty przebiegu postępowania. Z całą pewnością winien odradzać klientowi podjęcie procesu, kiedy wydaje się on bezzasadny, czyli pozbawiony argumentów świadczących o nieważności małżeństwa. Odpowiedzialność za przebieg procesu w dużej mierze spoczywa na prawniku kanoniście.

Czy warto zainwestować w pomoc adwokata kościelnego?

Co do kosztów, warto rozważyć, czy przed rozpoczęciem procesu nie lepiej poświęcić stosunkowo niewielkie środki finansowe, choćby na wstępną konsultację ze specjalistą, by określić realne szanse na końcowy sukces. Wydaje się to bardziej racjonalne, niż „ślepe” wejście w proces z pewnymi wątpliwościami i niejasnościami, co w przyszłości może wygenerować dodatkowe koszty np. poprzez konieczność składania apelacji po niepowodzeniu w I instancji.

Reasumując, należy powiedzieć, że pomoc adwokata kościelnego w procesie jest zasadna, szczególnie dla tych, którzy nie posiadają wiedzy, zależy im na skutecznym i sprawnym przeprowadzeniu procesu, z wykorzystaniem szerokiego wachlarzu możliwości prawnych na jakie zezwala prawo kanoniczne.

Skontaktuj się z nami