Klaudia Król adwokat kościelny z kancelarii Salomon

Zespół

< powrót

Klaudia Król

Adwokat kościelny

więcej o naszym specjaliście
Zadaj pytanie

Prawnik, prawnik kanonista, adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi.

W kancelarii Salomon prowadzi procesy o nieważność małżeństwa w charakterze adwokata kościelnego i pełnomocnika. Ponadto odpowiada za kontakt z klientami i nadzoruje prace sekretariatu kancelarii.

 

Prawnik kanonista, specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego (nullitate matrimonii). W 2006 roku uzyskała stopień magistra prawa broniąc pracę magisterską pt. Kompensacja szkód na osobie pracownika z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza.

W 2011 roku Klaudia Król podjęła studia trzeciego stopnia z zakresu prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukończyła w 2015 roku broniąc pracę pt. Adwokat – rola w kościelnych procesach małżeńskich i świeckich sprawach o rozwód, napisaną pod kierunkiem naukowym ks. dra hab. Piotra Majera. W 2015 roku zdała pomyślnie egzamin i otrzymała Diplama Licentiae, umożliwiający pełnienie funkcji adwokata i pełnomocnika w kościelnych procesach małżeńskich.

Do 2017 roku Klaudia Król brała udział w ponad 60 kościelnych procesach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa. Regularnie zabiera również głos w mediach występując w nich jako doświadczony adwokat kościelny i ceniony specjalista prawa kanonicznego.

 

  • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JP II;
  • Absolwentka Prawa Kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
  • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodów prawniczych w Kościele katolickim;
  • Autorka artykułów naukowych i popularnych z zakresu prawa i prawa kanonicznego;
  • Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

Autorka publikacji naukowych:

Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia Młodych 2015, s. 104-111.

Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia Młodych 2016, s. 55-68.

Wywiady:

Sakrament małżeństwa z ograniczoną odpowiedzialnością"Gazeta Prawna", XI 2017, nr 231.


Skontaktuj się z nami