Ile czasu trwa proces o nieważność małżeństwa? | Adwokatkoscielny.pl

Ile czasu trwa proces o nieważność małżeństwa?

Proces o nieważność małżeństwa, ze względu na pisemny charakter i szczegółowość omawianych zagadnień jest procesem czasochłonnym i może trwać nawet do 3 lat. Proces prowadzony trybem zwykłym, w większości sądów, zazwyczaj kończy się po ok. 1 - 1,5 roku.

Czynniki wpływające na długość procesu o nieważność małżeństwa

Oczywiście długość trwania procesu zależy od wielu czynników:

  • ilości prowadzonych spraw w danym sądzie kościelnym i zasobów ludzkich, które umożliwią podejmowanie kolejnych czynności procesowych przez ten sąd;
  • stopnia trudności sprawy i ilości dowodzonych faktów (np. konieczność powołania dodatkowych biegłych, sporządzenia ekspertyz)
  • zaangażowania stron i świadków w proces - przekładanie terminów procesowych, opieszałość w podejmowaniu kolejnych czynności procesowych.

Norma kodeksowa wskazuje, że postępowanie przed sądem kościelnym I instancji powinno zakończyć się w ciągu roku, natomiast w praktyce takie przypadki wydają się być sporadyczne.

Warto skorzystać z pomocy prawnika kanonisty, który dobrze zna dany sąd kościelny, procedury i będzie w stanie nas przygotować merytorycznie do procesu

Skontaktuj się z nami