Zasady współpracy z adwokatem kościelnym z kancelarii Salomon

Zasady współpracy

Kompleksowość

Służymy pomocą na każdym etapie procesu, wspieramy od pierwszej konsultacji i rozpoznania sprawy, przez przygotowanie i prowadzenie procesu aż do wydania wyroku lub ewentualnych apelacji w kolejnych instancjach, wyznaczamy kierunek działania i bierzemy za to odpowiedzialność. 

Bezpieczeństwo i poufność

Szanujemy prywatność osób, z którymi się spotykamy; stając się powiernikami bardzo osobistych historii życiowych, z pieczołowitością dbamy o poufność oraz dyskrecję, które są podstawą zaufania i owocnej współpracy.

Profesjonalizm

Zespół kancelarii tworzą osoby o wysokim poziomie kwalifikacji, posiadające bogate i różnorodne doświadczenie w kanonicznym procesie małżeńskim, poparte uprawnieniami nadanymi przez właściwą władzę kościelną.

Mobilność

Cenimy sobie możliwość osobistego kontaktu z klientem, dlatego posiadamy kilka biur w różnych regionach Polski, w których regularnie prowadzimy konsultacje; staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom naszych klientów.

Poszanowanie czasu

We wzajemnej współpracy dużą wagę przywiązujemy do poszanowania i efektywnego wykorzystania czasu zarówno naszych klientów jak i naszego własnego; zawsze dążymy do optymalizacji czasu prowadzenia postępowania.

Nowoczesne formy komunikacji

Prowadzimy konsultacje on-line, umożliwiamy zdalne prowadzenie procesu bez konieczności spotkań osobistych, zwłaszcza dla klientów zagranicznych.

Skontaktuj się z nami