Alkoholizm przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego - blog adwokata kościelnego

Alkoholizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Alkoholizm to zaburzenie czynności organizmu na skutek nadmiernego spożywania napojów zawierających etanol. Alkoholik spożywa zawyżone dawki alkoholu, ma przymus picia. Jego zależność od alkoholu wskazuje na wyraźne zaburzenia psychiczne. Alkoholikowi towarzyszą objawy zakłócające zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

Wpływ alkoholizmu na wyrażanie zgody małżeńskiej w opinii adwokata kościelnego

Adwokaci kościelni jednogłośnie stwierdzają, że do powzięcia zgody małżeńskiej wymaga się sprawnego działania umysłu, woli oraz świadomości z czym wiąże się wstąpienie w związek małżeński. Osoby, które popadły w nałóg w okresie przedmałżeńskim zasadniczo nie mają dojrzałości potrzebnej do zrozumienia i wypełnia istotnych obowiązków małżeńskich. Nie potrafią w sposób prawidłowy nawiązać relacji interpersonalnej, bardzo często funkcjonują w sposób niespójny i chaotyczny, nie są zdolne np. do utrzymania stałej pracy. Zdarza się również, że osoby uzależnione składają przysięgę małżeńską po uprzednim spożyciu alkoholu.

W takich przypadkach można rozważyć decyzję o rozpoczęciu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Alkoholizm i kwestie z nim związane istotne z punktu widzenia prawa kanonicznego

Z punktu widzenia prawa kanonicznego istotne będzie, kiedy pojawiła się choroba. Adwokat kościelny na konsultacji wstępnej zapyta, czy małżonek spożywał alkohol okazjonalnie, czy w sposób ciągły, bez kontroli jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Dla kanonisty będzie ważny poziom uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jeśli prawnik stwierdzi, że uzależnienie ma poziom ciężki, może zgłosić w Skardze powodowej tytuł niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i/lub brak używania rozumu po stronie osoby uzależnionej.

Należy podkreślić, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

W sytuacji, gdy podejrzewają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte z powodu alkoholizmu małżonka/małżonki, zapraszamy na konsultację z adwokatem kościelnym do Poradni Rodzinnej Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami