Orzekanie o nieważności małżeństwa - praktyka

Orzekanie o nieważności małżeństwa - etapy

Stwierdzenie nieważności małżeństwa następuje po procesie przed sądem biskupim właściwym dla danej diecezji. Oto jego etapy wymagane przez prawo kanoniczne:

Skarga powodowa w orzekaniu o nieważności małżeństwa

Czynnością rozpoczynającą postępowanie jest złożenie skargi powodowej na piśmie.

Drugi etap orzekania o nieważności małżeństwa: zawiązanie sporu

Drugim etapem jest zawiązanie sporu. Obie strony zostają wezwane do siedziby sądu, gdzie przedstawiają swoje stanowiska. Następnie sędzia rozpoczyna postępowanie sądowe.

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa występują strony oraz obrońca węzła małżeńskiego, czyli osoba, która udowadnia sądowi, że zawarte małżeństwo było jednak ważne.

Dowody umożliwiające orzeczenie o nieważności małżeństwa

Dowodami w procesie małżeńskim są m. in. oświadczenia stron, zeznania świadków oraz opinie biegłych i lekarzy specjalistów. Ponadto dowodami są również kopie poczty elektronicznej, zdjęcia czy filmy.

Publikacja akt po skompletowaniu materiału dowodowego

Publikacja akt, czyli ich ogłoszenie następuje po skompletowaniu materiału dowodowego. Dokonuje jej sędzia przy pomocy dekretu. Strony i ich pełnomocnicy mają wgląd do akt sprawy.

Zamknięcie postępowania dowodowego w orzekaniu o nieważności małżeństwa

Sędzia wydaje odpowiedni dekret, po którym nie jest już możliwe zgłaszanie kolejnych dowodów. Postępowanie dowodowe jest tym samym zakończone.

Dyskusja nad sprawą rozwodu

W dalszym etapie poprzez wymianę pism odbywa się właściwy proces. Pisma te składane są przez strony postępowania oraz przez obrońcę węzła małżeńskiego.

Wydanie wyroku o nieważności małżeństwa

Po dyskusji nad sprawą następuje wydanie wyroku. Sędzia musi wyrobić sobie pewność moralną, czyli odrzucić wszelkie wątpliwości dotyczące nieważności małżeństwa. Następnie małżeństwo jest uznane za ważne lub nie. Jeżeli żadna ze stron nie odwoła się od wyroku, staje się on prawomocny.

 

Tagi: orzekanie o nieważności małżeństwa, wydanie wyroku o nieważności małżeństwa, nieważność małżeństwa

Skontaktuj się z nami