Stwierdzenie nieważności małżeństwa a rozwód cywilny - Adwokatkoscielny.pl

Stwierdzenie nieważności małżeństwa a rozwód cywilny

Rozpad związku dwojga ludzi skutkuje zazwyczaj rozwodem. W przypadku małżeństwa zawieranego w Urzędzie Stanu Cywilnego takie sformułowanie jest jak najbardziej na miejscu. Jednak prawo kanoniczne nie zna pojęcia rozwód kościelny - stosowanym powszechnie terminem jest stwierdzenie nieważności małżeństwa lub orzeczenie o nieważności.

Jedno małżeństwo – dwa „rozwody” – rozwód cywilny a rozwód kościelny

Choć małżeństwa konkordatowe mają zarówno skutek kanoniczny, jak i cywilnoprawny, to w przypadku rozwodu nie wystarczy w jednym sądzie anulować wcześniej złożonej przysięgi. Niezbędne są dwa oddzielne procesy, w różnych instancjach – świeckiej i kanonicznej, różniące się od siebie zasadniczo.

Na czym polega proces stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Trybunał kościelny stara się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy małżeństwo zostało zawarte nieważnie, to znaczy, czy od samego początku było one dotknięte wadą określoną w przepisach prawa kanonicznego. Osoba starająca się o stwierdzenie nieważności swego małżeństwa składa skargę powodową do sądu kościelnego, którą opiera na określonym tytule, czyli musi podać konkretny powód czyniący związek nieważnym.

Rozwód cywilny w stwierdzeniu nieważności małżeństwa

W procesie cywilnym powód składa pozew rozwodowy, w którym stara się udowodnić, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

O ile w przypadku braku posiadanego potomstwa i wzajemnych roszczeń rozwód cywilny bez orzekania o winie można dość szybko uzyskać, to instytucja kościoła nie jest skora do pochopnego stwierdzania nieważności związków zawieranych w obliczu Boga.

Tagi: rozwód cywilny, rozwód kościelny, stwierdzenie nieważności małżeństwa

Skontaktuj się z nami