Bezpłodność jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

Bezpłodność a podstęp – Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bezpłodność to stan, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę mimo współżycia. Sam fakt bezpłodności nie stanowi przeszkody do zawarcia małżeństwa, nie powoduje również jego nieważności. Jeśli osoba bezpłodna w okresie poprzedzającym zawarcie związku małżeńskiego poinformowała o swojej bezpłodności drugą stronę, a ta zaakceptowała związek bezdzietny, ewentualnie dopuściła możliwość adopcji dziecka, małżeństwo zostało zawarte ważnie.

 

Kiedy możemy starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (tzw. rozwód kościelny) z powodu bezpłodności?

Kwestią nieważności małżeństwa można zająć się w sytuacji, gdy nastąpiło zatajenie faktu niepłodności. Należy zastanowić się wówczas, czy nie doszło do podstępu.

 

Podstęp to umyślne działanie celem wprowadzenia kogoś w błąd. Z podstępem mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś poprzez oszustwo wytwarza fałszywą rzeczywistość, działa niegodziwie i w złej wierze, w omawianej sytuacji ukrywa niemożność poczęcia dziecka.


Kan 1098 kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że:

 

Kto zawiera małżeństwo, zwiedziony podstępem, dokonanym dla uzyskania zgody małżeńskiej, a dotyczącym jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, zawiera je nieważnie.


Fakt zatajenia bezpłodności na pewno w stopniu poważnym może zakłócić funkcjonowanie wspólnoty małżeńskiej. Należy zbadać, czy osoba, która dopuściła się oszustwa działała w sposób zamierzony, aby doprowadzić do zawarcia małżeństwa z konkretną osobą.

 kobieta w ciąży

Źródło: pixaby

Pomoc adwokata kościelnego


Jeśli zostałeś/zostałaś oszukany/a przez swojego małżonka w kwestii zatajenia bezpłodności, zachęcamy do skorzystania z konsultacji z adwokatem kościelnym w kancelarii prawa kanonicznego, takiej jak Poradnia Rodzinna Salomon. Postaramy się podczas indywidualnego spotkania szczegółowo wyjaśnić wszelkie poruszone w tym artykule zagadnienia.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami