Czy świętokradcza komunia święta powoduje nieważność małżeństwa?

Czy brak celebracji Eucharystii i przyjęcie świętokradczej komunii świętej powodują nieważność małżeństwa?

Małżeństwo najczęściej zawierane jest podczas Eucharystii przez wzajemną wymianę zgody, która ma miejsce w obecności kapłana i dwóch świadków. Ponadto, aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii (por. kan. 1065).

Czy zatem brak celebracji Eucharystii i brak należytego szacunku do przyjmowanego sakramentu poprzez zaniechanie spowiedzi i sfałszowanie zaświadczenia o jej odbyciu oraz przyjęcie świętokradczej komunii powoduje nieważność małżeństw?

Sakrament małżeństwa w świetle prawa kanonicznego

W obrządku łacińskim wszystkie sakramenty, w tym Eucharystia, mają związek z Misterium Paschalnym Chrystusa. W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tę samą Krew Chrystusa; tworzyli jedno ciało w Chrystusie (por. kkk 1621).

Zawierane małżeństwo ma charakter publiczny, jego celebracja powinna odbywać się we wspólnocie parafialnej podczas Eucharystii. Występują jednak sytuacje, gdy pary ślubują sobie poza Mszą Świętą. Wówczas ich małżeństwo także należy uznać za ważne, gdy małżonkowie są ochrzczeni, a zgodę wymieniają w obecności kapłana lub diakona i dwóch świadków. Natomiast w niebezpieczeństwie śmierci, wystarcza – jeśli nie ma przeciwnych podejrzeń – oświadczenie nupturientów, w razie potrzeby zaprzysiężone, że zostali ochrzczeni i nie są związani żadną przeszkodą (por. kan 1068).

Przyjęcie świętokradczej komunii także nie powoduje nieważności małżeństwa. Brak czystości serca i brak prawości intencji z punktu widzenia prawa kanonicznego nie stanowi przesłanki do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

(Artykuł napisany przez adwokatów kościelnych z Poradni Rodzinnej Salomon w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego i Kodeks Prawa Kanonicznego)

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami