Uzależnienie od pornografii przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego - blog adwokata kościelnego Poradni Salomon

Czy uzależnienie od pornografii może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

W obecnych czasach dostęp do treści pornograficznych jest na wyciągnięcie ręki. Wielu ludzi, zwłaszcza mężczyźni, wpadają w jej sidła. W przeciwieństwie do tego, co twierdzą obrońcy pornografii, wpływa ona bardzo destrukcyjnie na budowanie prawidłowych relacji i niszczy zdrowe zachowania seksualne. To natomiast bardzo często prowadzi do rozwodów lub stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Adwokaci kościelni pracujący w Poradni Rodzinnej Salomon bardzo często spotykają się z problemem uzależnienia od pornografii. 

 

Jak pornografia zaburza pożycie małżeńskie? – Wnioski adwokatów kościelnych

Uzależnienie od pornografii prowadzi do zniekształcenia obrazu samego siebie oraz partnera. Specjaliści z zakresu leczenia uzależnienia od seksu twierdzą, że kontakt z treściami pornograficznymi może zakłócić pożycie małżeńskie. Początkowo niewinny kontakt z takimi materiałami po upływie czasu prowadzi do oglądania tzw. pornografii twardej. Jej przeglądanie w sposób znaczący wpływa na mózg. Może nawet zniszczyć proces świadomego podejmowania decyzji, zakłócić postrzeganie rzeczywistości, doprowadzić do utraty kontroli nad zdrowymi zachowaniami seksualnymi. Podsumowując, pornografia wywiera szkodliwy i rujnujący wpływ na jednostkę.

 

Kiedy istnieje możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Z punktu widzenia prawa kanonicznego istotne będzie to, kiedy zaczęło się uzależnienie od pornografii u danego małżonka. Jeśli nastąpiło ono w okresie przedmałżeńskim można badać wpływ tego uzależnienia na niepowodzenie związku. Istotny jest także poziom uzależnienia od pornografii:

- Czy małżonek miał kontakt z treściami pornograficznymi sporadycznie?
- Czy popadł w stan chronicznego i przymusowego kontaktu z takimi materiałami?
- Czy utracił nad sobą kontrolę i zdolność zarządzania sobą z powodu tego uzależnienia?


Jeśli popadł w stan ciężkiego uzależnienia może zaistnieć sytuacja, że małżeństwo będzie nieważne. Pornografia wpływa negatywnie na relację małżeńską. Może zablokować normalną komunikację. Częsty kontakt z materiałami pornograficznymi wpływa na jednostkę w taki sposób, że nie jest ona w stanie wypełniać obowiązków małżeńskich - zwłaszcza w zakresie budowania relacji międzyosobowej. Z kolei nieumiejętność budowania interpersonalnej więzi z małżonkiem może świadczyć o niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.


Jeżeli podejrzewasz, że taki problem dotyczy Twojego małżeństwa, skontaktuj się z Poradnią Rodzinną Salomon.

 

 

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami