Zdrada małżeńska jako przyczyna stwierdzenie nieważności małżeństwa

Czy zdrada może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa (błędnie określanego rozwodem kościelnym)?

Nasi adwokaci kościelni zwracają jednak uwagę na procesy, w których sytuacja niewierności znalazła zastosowanie w prawie kanonicznym i doprowadziła do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Podobna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy kobieta lub mężczyzna wstępujący w związek małżeński, wyklucza małżeńską wierność. Wykluczenie wierności ma miejsce wówczas, gdy choćby jedna ze stron stanowczo i z wewnętrznym przekonaniem rezerwuje sobie prawo do swobodnego współżycia z innymi osobami poza małżeństwem i będąc w związku małżeńskim faktycznie zdradza małżonka.

 zdrada a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Żródło: https://pl.pinterest.com/pin/462674561709579862/

 

W celu zrozumienia, kiedy zdrada małżeńska może być przyczyną tzw. rozwodu kościelnego, warto przeczytać poniższe historie:

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu wykluczenia wieności. Przykład 1.

Ewa, nieformalnie związana z Pawłem, w tajemnicy przed nim utrzymywała relacje seksualne z innym mężczyzną. Ewa względem swojego partnera Pawła była oschła, traktowała go jak zło konieczne.

 

Po pewnym czasie okazało się, że Ewa spodziewa się dziecka a Paweł jest jego ojcem.  Po narodzinach syna para zapragnęła ochrzcić dziecko, jednak spotkało się to z odmową Księdza. Ksiądz wytłumaczył parze, że z powodu życia rodziców w grzechu występuje z tego powodu obawa, że dziecko nie zostanie wychowane zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Ksiądz przekonywał Ewę i Pawła do przyjęcia ślubu kościelnego, jeśli się kochają i chcą stanowić rodzinę.

 

Ewa kierując się w swojej świadomości dobrem dziecka zdecydowała się na ślub kościelny z Pawłem. Ślub kościelny nie miał dla niej jednak najmniejszego znaczenia, ślubowała mu nieszczerze, wiedząc, że dalej będzie dopuszczała się niewierności. Ewa kontynuowała więc romans.  Po przedstawieniu dowodów na niewierność Ewy zarówno przed jak i po zawarciu ślubu kościelnego,  małżeństwo Ewy i Pawła zostało uznane przez sąd kościelny za nieważne z powodu ujętego w prawie kościelnym wykluczenia wierności.

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu wykluczenia wierności. Przykład 2.

Anna i Karol po roku narzeczeństwa ustalili datę ślubu. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem kobieta odnowiła relację z byłym chłopakiem. Między Anną i jej byłym partnerem doszło w tym czasie kilkukrotnie do współżycia. Anna zataiła ten fakt przed Karolem, para pobrała się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Po powrocie z podróży poślubnej Anna dalej kontynuowała romans z byłym chłopakiem.  Już po trzech miesiącach od zawarcia małżeństwa zrozumiała, że nigdy nie kochała Karola, wyznała przed nim prawdę. Para rozstała się, a Anna wróciła do swojego byłego chłopaka. Małżeństwo stron należy uznać za nieważne.


Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata kościelnego?

Zdrada małżeńska nie stanowi bezwzględnej przyczyny tzw. rozwodu kościelnego. Często zdrada małżeńska towarzyszy innym, ważnym z punktu widzenia prawa kanonicznego dowodom na nieważność małżeństwa. Każdy konkretny przypadek należy poddać szczegółowej analizie i po uzyskaniu pewnej wiedzy, co do danego małżeństwa, można dopiero stwierdzić, czy zostało ono nieważnie zawarte.

 

Adwokat kościelny jako specjalista uprawniony przez władze kościelną do udzielania pomocy w zakresie prawa kanonicznego, będzie w stanie ocenić czy dana sytuacja może świadczyć o nieważności małżeństwa. Może się zdarzyć np. sytuacja, że osobie wydaje się, że to zdrada małżeńska jest głównym dowodem w tzw. rozwodzie kościelnym. W toku konsultacji adwokat kościelny uświadomi nas, że to zaplanowanie jeszcze przed ślubem zawarcia małżeństwa na określony czas z zamiarem porzucenia małżonka po roku, będzie stanowiło główną przesłankę prawną do stwierdzenia nieważności. Prawnik kanonista wskaże możliwe do wykorzystania dowody oraz oceni szanse powodzenia sprawy, wytłumaczy również przebieg procesu kościelnego i pomoże w przygotowaniu dokumentacji.

 

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami