Uzależnienie od dopalaczy przyczyną rozwodu kościelnego?

Dopalacze jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

O zagrożeniach dla życia i zdrowia, jakie niesie za sobą spożycie tzw. dopalaczy, czyli wprowadzanych do legalnego obrotu substancji psychoaktywnych, mówi się od dawna. Mimo to po środki tego typu wciąż sięgają osoby, które dzięki dopalaczom pragną osiągnąć efekt zbliżony do działania narkotyków, nie zważając na to, że zażycie dopalacza może spowodować m.in. stan lękowy, znużenie, urojenia czy też atak szału.

 

Jeśli jeden z małżonków uzależnił się od tego rodzaju substancji psychoaktywnych stanowi to poważny problem, który znacząco zakłóca wspólnotę życia małżeńskiego. Wynika to z tego, że z reguły osoba sięgająca po dopalacze zaniedbuje obowiązki małżeńskie, niejednokrotnie staje się również sprawcą przemocy domowej. 

 

Małżonek jest uzależniony od dopalaczy - czy otrzymam rozwód kościelny?

Kanon 1095 n. 3 KPK stanowi, że niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Adwokaci kościelni pracujący w naszej kancelarii kanonicznej tłumaczą, że przepis ten daje podstawę do zaskarżenia ważności małżeństwa z powodu uzależnienia od każdej substancji psychoaktywnej, w tym również dopalaczy. Uzależnienie najczęściej negatywnie wpływa na psychikę osoby i może powodować, że zaczyna ona zachowywać się w nietypowy dla siebie sposób.

 

Zażywanie dopalaczy przez jednego z małżonków doprowadza najczęściej do zakłócenia relacji małżeńskiej tj. zablokowania normalnej komunikacji oraz zniszczenia osobowości danej osoby. Z punktu widzenia prawa kanonicznego stanowi to podstawę do wszczęcia tzw. rozwodu kościelnego czy też tzw. unieważnienia małżeństwa (poprawnie: stwierdzenia nieważności małżeństwa).

 

O czym należy pamiętać przed wszczęciem procesu dot. stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Warto pamiętać o tym, że istotny dla danego procesu będzie nie tylko poziom uzależnienia małżonka od tego rodzaju substancji psychoaktywnych.

 

Adwokat kościelny przed podjęciem się danej sprawy, poprosi m.in. o  określenie czy małżonek miał kontakt z dopalaczami sporadycznie, czy popadł w stan chronicznego i przymusowego ich zażywania, czy też utracił nad sobą kontrolę i zdolność zarządzania sobą z powodu tego uzależnienia. Kanonista zapyta również o moment wystąpienia uzależnienia u małżonka, czy stało się to w okresie przedmałżeńskim, czy już po wstąpieniu w związek małżeński.

 

Na podstawie analizy konkretnego przypadku adwokat kościelny będzie w stanie określić czy istnieją przesłanki, aby uznać, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Dopiero wówczas osoba zainteresowana upewni się, czy wszczęcie postępowania będzie posiadało wymaganą przez władzę kościelną podstawę prawną.

 

https://pl.pinterest.com/pin/539446861596351173/

Dopalacze jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami