Mobbing a proces stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Jaki wpływ ma mobbing na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Przejawy mobbingu

Mobbing to mówiąc potocznie terror psychiczny w życiu zawodowym. Narusza zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. Heinz Leymann stwierdził, że mobbing polega na częstym i powtarzalnym wrogim działaniu w miejscu pracy, wymierzanym systematycznie przeciwko jednej osobie. Jego zdaniem jest on skutkiem konfliktu, który z czasem degeneruje.

Wśród postępowania, które ma doprowadzić do wyrządzenia szkody Heinz Leymann wymienił: unikanie rozmów z pracownikiem, przeszkadzanie w utrzymaniu relacji międzypracowniczych, plotkowanie, szerzenie negatywnych opinii o osobie, ograniczanie pracownikowi możliwości wypowiadania się, systematyczne krytykowanie życia zawodowego i wykonywanej pracy.  

Mobbing w procesach dot. unieważnienia małżeństwa

Mobbing wiąże się więc z nieetycznymi zachowaniami wykluczającymi możliwość obrony. Z punktu widzenia prawa kanonicznego istotne będzie w jakim stopniu mobbing wpłynął na trudności w związku małżeńskim oraz analizie będzie podlegała podatność osoby na działania będące przejawem mobbingu. Należy zastanowić się nad faktami z życia osoby zanim podjęła ona pracę i wstąpiła w związek małżeński.

Aby uzyskać wiedzę na temat danej osoby trzeba zapoznać się z jej historią życia. Ważne są: charakterystyka osobowości małżonka, przedstawienie okresu jego dorastania, przedstawienie środowiska, w którym się wychował. Należy rozważyć wrażliwość na mobbing lub skłonności do bycia agresorem tzn. mobberem.

Powinno się ustalić, czy cechy ofiary (lęk, depresja, niskie poczucie wartości) osoba wykazywała już przed ślubem, czy była ofiarą przemocy domowej psychicznej lub fizycznej. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z mobberem konieczne jest zidentyfikowanie, czy był sprawcą przemocy domowej tj. osobą despotyczną, agresywną, prowokującą kłótnie i awantury.

Mobbing może doprowadzić do poważnego rozstroju zdrowia psychicznego i sprawić, że małżonek nie będzie w stanie sprostać obowiązkom małżeńskim, a jego zachowanie będzie przekraczało naturalne zdolności takie jak wola i inteligencja. Trzeba ustalić, czy doszło do poważnego zaniedbania obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, czy strona potrafiła tworzyć wspólnotę życia małżeńskiego.

 

(bibliogr. M. Żukowski, Molestowanie psychiczne, "Edukacja prawnicza", nr 3 (60) marzec 2004)

Ocena tego artykułu: 
 
5 / 5  (liczba głosów: 1)

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami