Jakie dowody są dopuszczane w kościelnych procesach małżeńskich?

Jakie dowody są dopuszczane w kościelnych procesach małżeńskich?

Postępowanie dowodowe w kościelnych procesach małżeńskich to tzw. instrukcja sprawy. Etap dowodzenia polega na zebraniu materiału, który potwierdzi fakty w sprawie. Obowiązek dowodzenia spoczywa na tym, który coś twierdzi (zob. Kan. 1526 § 1). Należy umiejętnie przedstawić środki dowodowe, gdyż to one są fundamentem wydania sprawiedliwego wyroku.

 

Przebieg procesu o unieważnienie małżeństwa

W toku procesu o unieważnienia małżeństwa przesłuchuje się stronę powodową, stronę pozwaną, świadków strony powodowej i strony pozwanej. Oprócz zeznań dowody mogą stanowić dokumenty (publiczne i prywatne), korespondencja, maile oraz zdjęcia.

Jeżeli np. podany zostanie tytuł „niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich” oznacza to, że dowodzimy, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte z powodu choroby psychicznej. Na etapie instrukcji sprawy może zostać powołany biegły.

 

Wizja lokalna i oględziny sądowe

Jeśli sędzia uzna, że w toku wyjaśnień warto udać się do danego miejsca lub obejrzeć rzecz związaną ze sprawą, mamy do czynienia z dowodem z wizji lokalnej i oględzin sądowych. W odróżnieniu od wizji lokalnej, która wymaga udania się sądu w dane miejsce, oględziny sądowe mogą odbywać się w budynku trybunału.

Należy zaznaczyć, że katalog dowodów w postępowaniu kanonicznym nie jest zamknięty. Mogą być przytaczane dowody jakiegokolwiek rodzaju, które wydają się pożyteczne w prosecie poznania sprawy i są godziwe (zob. Kan. 1527 § 1).

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy prawnej w zakresie unieważnienia małżeństwa kościelnego uzyskasz korzystając z usług adwokatów kościelnych pracujących w Kancelarii SALOMONZapraszamy do kontaktu.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami