Skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jakie elementy powinna zawierać skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Strona, która pragnie dochodzić swoich uprawnień przed sądem kościelnym, powinna w pierwszej kolejności złożyć skargę powodową. W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że w Kościele Katolickim nie ma rozwodów, możliwe jest jednak stwierdzenie, że dane małżeństwo od początku było nieważne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potocznie kościelny proces małżeński jest często określany jako rozwód kościelny, jednak należy pamiętać, że jest to błędny termin, nieakceptowalny przez prawo kanoniczne. 

 Przygotowując skargę powodową pamiętaj, że aby dokument został przyjęty przez sąd kościelny, musi zawierać argumenty, które pozwolą sędziemu na wszczęcie procesu. W treści skargi powinny się  więc znaleźć informacje, fakty, okoliczności z życia małżonków, które wykażą, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Możliwe przyczyny stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego są dokładnie opisane w prawie kanonicznym. Przykładowymi sytuacjami kwalifikującymi do "rozwodu kościelnego" są np. składanie przysięgi dotkniętej tzw. wadą oświadczenia woli tj. nupturient w momencie ślubowania znajdował się pod wpływem narkotyków, alkoholu; wykluczał dochowania wierności, czy też nie posiadał woli zrodzenia potomstwa.

 

 Stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jakie informacje powinny być zawarte w skardze?

 

Właściwie sporządzona skarga powodowa powinna wskazywać m.in.

 • datę złożenia wniosku,
 • informację, do jakiego sądu jest kierowana,
 • dane personalne strony powodowej i pozwanej,
 • miejsce i datę zawarcia związku sakramentalnego,
 • podstawę, która może być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa np. choroba psychiczna, przymus i ciężka bojaźń, wykluczenie potomstwa, wykluczenie wierności,
 • okoliczności poznania się stron,
 • przebieg małżeństwa,
 • przyczynę rozstania.

skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego 
Żródło: https://pl.pinterest.com/pin/305822630936921064/

 

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do skargi?

Dodatkowo do skargi powodowej należy dołączyć:

 • świadectwo ślubu kościelnego,
 • świadectwa chrztu stron,
 • kopię wyroku rozwodowego,
 • tzw. materiał dowodowy na poparcie postawionej tezy np. dokumentację medyczną, zaświadczenia.

 

 Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata kościelnego przy sporządzaniu skargi?

Przede wszystkim należy podkreślić, że skarga powodowa powinna zawierać wymagane prawem elementy formalne oraz być sporządzona w sposób zwięzły, przejrzysty, uporządkowany i jasny. Adwokat kościelny (inaczej prawnik kanonista) na podstawie uzyskanych od strony podczas konsultacji informacji, z łatwością ustali odpowiednie fakty i poda ich podstawę prawną. Warto mieć na uwadze, że pomoc doświadczonego adwokata kościelnego jest kluczowa nie tylko w momencie przyjęcia skargi przez sąd kościelny i rozpoczęcia procesu. Najskuteczniejsi prawnicy kanoniści biorą udział w całym procesie i dzięki biegłej znajomości prawa kościelnego posiadają realny wpływ na ich rezultat.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami