Uszkodzenie mózgu jako przyczyna nieważności małżeństwa

Kiedy uszkodzenie mózgu może być przyczyną nieważności małżeństwa?

Uszkodzenia mózgu powstają najczęściej na skutek wypadków, uzależnień (np. od alkoholu, narkotyków), pobić. Często małe urazy mogą stać się przyczyną defektów psychicznych, które w znacznym stopniu mogą zaburzyć zachowanie człowieka.  Jeśli mózg danej osoby funkcjonuje nieprawidłowo, wówczas może dojść do ukształtowania zaburzonej osobowości. 

 

Małżonek posiada uszkodzenia mózgu. Jakie mogą być możliwe następstwa?

W sytuacji, gdy uszkodzeniu uległ mózg, prowadzi to do zaburzenia funkcji neuronów lub ich obumarcia, czy też uszkodzenia połączeń między nimi.  Wówczas dochodzi do ubytków czynności psychicznych. Małżonek przejawia zaburzenia myślenia logicznego, pamięci, myślenia przestrzennego, a nawet objawy psychotyczne.


Uszkodzenie mózgu może zakłócić myślenie, odczuwanie, zachowanie człowieka. Choroby takie jak schizofrenia, depresja, nerwica, nie zawsze są jedynie wynikiem oddziaływań środowiska, często  w dużej mierze wynikają z nieprawidłowego przemieszczania się neuronów.


Także uzależnienia takie jak alkoholizm i narkomania prowadzą do zmian w układzie nerwowym. Intensywne picie alkoholu lub zażywanie narkotyków powodują rozległe zmiany w mózgu – neurony przestają prawidłowo funkcjonować, a tkanka mózgowa zanika. Na stopień uszkodzenia wpływa ilość wypijanego alkoholu lub przyjmowanych narkotyków, ich częstotliwość, a nawet uwarunkowania genetyczne.

 

Rozwód kościelny - czy uszkodzenie mózgu może być przyczyną?

Z doświadczeń naszej kancelarii kanonicznej wynika, że uszkodzenie mózgu jednego z małżonków mogą stać sie przyczyną tzw. rozwodu kościelnego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ uszkodzenia mózgu małżonka mogą prowadzić do poważnych zaburzeń jego osobowości, które udaremniają budowanie z nim więzi interpersonalnej. Osoba z zaburzeniami mózgu może nie być w stanie panować nad własnymi emocjami i przeżywać poważne trudności w sposobie przeżywania samej siebie. Wówczas niemożliwe staje się normalne funkcjonowanie w związku małżeńskim, tym bardziej, że przy nieodwracalnych zmianach w mózgu, najczęściej zostaje wykluczona możliwość skutecznej terapii.

 

Uszkodzenia mózgu w procesie unieważnienia małżeństwa kościelnego

Jeśli uszkodzenie mózgu jest wskazywane przez stronę w kościelnym procesie małżeńskim, przedmiotem badań przez sąd kościelny staje się wpływ wskazywanego uszkodzenia mózgu na poważny brak rozeznania oceniającego, jak również na zdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Nasi adwokaci kościelni zwracają uwagę na konieczność udowodnienia związku między uszkodzeniem mózgu a następstwem psychiatrycznym.  Z punktu widzenia prawa kanonicznego istotne będzie to, kiedy nastąpiło uszkodzenie mózgu u danego małżonka. Jeśli nastąpiło ono w okresie przedmałżeńskim można badać wpływ tego uszkodzenia na niepowodzenie związku. Istotny jest także poziom zaburzenia, jaki spowodował wypadek bądź uzależnienie, np. to czy małżonek utracił nad sobą kontrolę i zdolność zarządzania sobą z ich powodu.

 

W przypadku kiedy uszkodzenie mózgu małżonka doprowadziło do ciężkiego zaburzenia osobowości lub choroby psychicznej, może zaistnieć sytuacja, że małżeństwo będzie uznane przez sąd za nieważnie zawarte. 

 

---

Opisywane zagadnienia prawa kanonicznego mają charakter poglądowy. W celu zasięgnięcia rzeczowej porady prawnej warto udać się do doświadczonego adwokata kościelnego. W tekście użyto sformułowań rozwód kościelny i unieważnienie małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że z punktu widzenia prawa kanonicznego poprawnym pojęciem pozostaje jedynie stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami