Małżeństwo a małżeństwo nieważnie zawarte - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Małżeństwo a małżeństwo nieważnie zawarte

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety oparty na zasadzie równouprawnienia stron. Związek ten zawierany jest w sformalizowany sposób, zobowiązuje do jedności działań w sferze duchowej, cielesnej i gospodarczej. Warto zaznaczyć, że małżeństwo kanoniczne spełnia cechy charakterystyczne dla umowy, powstaje bowiem na skutek zgodnego oświadczenia woli i wiąże się z licznymi prawami i obowiązkami. Przy zawieraniu małżeństwa sakramentalnego asystuje kapłan, a zawierane zostaje w obecności świadków.

 

Określenie małżeństwa w kodeksie prawa kanonicznego

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego - kan. 1055 - § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. § 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. W prawie kanonicznym małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę na całe życie, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Aby małżeństwo było ważne osoby same muszą zgodzić się na związek, zawierać go z własnej inicjatywy, świadomie i dobrowolnie, w trakcie ceremonii publicznej z przewidzianymi zwyczajowo formalnościami. Do zadań kapłana należy bycie szafarzem Bożego Błogosławieństwa oraz świadkiem urzędowym.

 

Małżeństwo nieważnie zawarte

Może się jednak zdarzyć, że małżeństwo zawarte w kościele katolickim zostanie uznane za nieważnie zawarte np. z powodu jakiejś przeszkody zrywającej, wad zgody małżeńskiej, czy braków formy kanonicznej.

Wśród przeszkód zrywających można wyróżnić np. wiek młodociany (14 lat dla kobiety i 16 dla mężczyzny), niezdolność płciowa (impotencja),istniejący węzeł małżeński (małżeństwo z inną osobą), pokrewieństwo (w linii prostej i do 4 stopnia linii bocznej).


Zdarzają się jednak sytuacje, gdy małżeństwo może zostać nieważnie zawarte na skutek braków dotyczących zgody małżeńskiej np. pozbawienia używania rozumu, poważnego braku rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, podstępu przy zawieraniu małżeństwa, symulacji.

Przyczyną nieważności małżeństwa mogą być braki dotyczące formy kanonicznej, a więc sposobu zawierania małżeństwa.


W sytuacji, gdy podejrzewają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokata kościelnego z Kancelarii Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami