Małżeństwo jako umowa - prawo kanoniczne - Poradnia Rodzinna Salomon

Małżeństwo jako umowa

Zgodnie z kan. 1057 par. 1 małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza, par. 2 stanowi, że zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

 

Powyższy kanon wskazuje, że małżeństwo spełnia cechy charakterystyczne dla umowy. Powstaje ono mianowicie w wyniku dwóch zgodnych oświadczeń woli zmierzających do zawiązania stosunku prawnego. Umowa małżeńska to znacznie więcej niż zwykła umowa czy instytucja społeczna. Umowa ta zostaje zawarta wobec Boga, co powoduje, że podjęte w niej zobowiązania nabierają nadprzyrodzonej wartości.

Zawarcie umowy małżeńskiej

Węzeł małżeński rodzi się ze zgody, zgoda jest najbardziej decydującym czynnikiem małżeńskiej umowy, zawierającym jej przyczynową sprawczość. Poprzez umowę małżeńską kobieta oddaje się jako żona mężczyźnie i mężczyzna oddaje się kobiecie jako mąż. Nie można nikomu narzucić z kim ma zawrzeć związek małżeński, każdy ma prawo do samodzielnego i swobodnego wyboru osoby współmałżonka.


Małżeństwo zostaje zawarte w momencie złożenia przysięgi przez nupturientów. Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisze, że Słowa przysięgi małżeńskiej orzekają o tym, co stanowi wspólne dobro - naprzód małżeństwa, a następnie rodziny. Dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku ‘aż do śmierci’. To dobro obojga jest równocześnie dobrem każdego z nich. Ma z kolei stać się dobrem ich dzieci. Należy do istoty dobra wspólnego, że łącząc poszczególnych ludzi, stanowi zarazem prawdziwe dobro każdego” (Jan Paweł II, List do Rodzin, 10).

Obowiązki małżeńskie

Zawarcie umowy małżeńskiej wiąże się nadto ze ściśle określonymi obowiązkami. Sobór Watykański II podjął się podziału obowiązków małżeńskich na trzy zasadnicze grupy. Do pierwszej zaliczył obowiązki służące przede wszystkim realizacji dobra małżonków np. pielęgnowanie wspólnoty życia małżeńskiego, zachowanie wierności i nierozerwalności małżeńskiej, świadczenie wzajemnej pomocy współmałżonkowi, pomoc w rozwoju osobowości i osiąganiu świętości współmałżonka; do drugiej obowiązki związane z wydaniem na świat potomstwa np. obowiązek pożycia intymnego zmierzający do poczęcia dziecka i do trzeciej obowiązki związane z wychowaniem potomstwa np. obowiązek wychowania ogólnoludzkiego i fizycznego.

 

Prawodawca podkreśla nadprzyrodzony charakter małżeńskiej umowy określając ją jako przymierze. Oznacza to, że małżonkowie mają być dla siebie nawzajem obrazem Chrystusa. Przymierze małżeńskie jest dozgonne. Gwarancją jego trwałości jest Bóg.

 

Potrzebujesz porady prawnej? Skorzystaj z usług adwokata kościelnego w kancelarii kanonicznej. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią SALOMON.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami