Nakłonienie do małżeństwa przez rodziców w świetle prawa kanonicznego - blog Adwokata kościelnego

Nakłonienie do małżeństwa przez rodziców w świetle prawa kanonicznego

Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice wybierają dziecku kandydata na współmałżonka. Nie pozostawiają mu możliwości swobodnego wyboru. Często dochodzi do sytuacji, gdy nalegają, aby syn lub córka poślubili dziecko najbliższych przyjaciół, bądź osób dobrze sytuowanych w lokalnej społeczności. W momencie kiedy słyszą sprzeciw, grożą np. wydziedziczeniem czy wyrzuceniem z domu.

Z obawy przed gniewem niezadowolonych rodziców lub przed wyrządzeniem im przykrości młodzi ludzie często decydują się na poślubienie kogoś, kogo nie darzą miłością.

Jednak małżeństwo z niekochaną osobą może być pasmem udręk. Małżonek w pewnym momencie zaczyna myśleć samodzielnie i nie chce kontynuować związku narzuconego przez rodziców. W tej sytuacji warto zbadać, czy istnieją przesłanki do prowadzenia kościelnego procesu małżeńskiego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa to często jedyna droga uwolnienia się od swojej przeszłości dla osób, które zostały zmuszone do złożenia przysięgi przed Bogiem, komuś kogo nigdy nie kochały.

 

Zawarcie małżeństwa pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Kanon 1103 kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo.


Przymus to presja wywierana na kogoś lub okoliczności, które zmuszają kogoś do postąpienia w taki a nie inny sposób. Przymus moralny to nacisk zewnętrzny lub wewnętrzny, oddziaływanie na psychikę, umysł i wolę człowieka w ten sposób, aby podjął on decyzję narzuconą przez drugą stronę. Może być wywołany przez groźby, wywieranie presji, natarczywe żądania, upokorzenia i znieważenia. Następstwem takiego działania jest bojaźń czyli uczucie lęku, zaniepokojenie, wyłączające działanie wolnej woli człowieka. Jeśli osoba zawrze małżeństwo w dyspozycji opisanej powyżej, może się okazać, że będzie ono nieważne.

 

Skorzystanie z pomocy adwokata kościelnego

Jeśli zostałeś/zostałaś przymuszony/a przez rodziców do poślubienia konkretnej osoby, zachęcamy do skorzystania z konsultacji z adwokatem kościelnym w kancelarii prawa kanonicznego, takiej jak Poradnia Rodzinna Salomon. Postaramy się podczas indywidualnego spotkania szczegółowo wyjaśnić wszelkie poruszone w tym artykule zagadnienia oraz w razie potrzeby wesprzemy Cię podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami