Niedojrzałość jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa - adwokat kościelny - blog Poradnia Salomon

Niedojrzałość jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)

Dojrzałość emocjonalna obojga partnerów ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania małżeństwa. W myśleniu potocznym za osobę dojrzałą uważa się kogoś, kto ukończył 18 rok życia. Rzeczywistość jednak pokazuje, że opinii takiej nie można uznać za miarodajną, a osoby 30, a nawet 40-letnie wykazują się znaczną niedojrzałością. 

 

Niedojrzałość a zagadnienia istotne dla procesu kościelnego 

W związku z procesami kościelnymi brane są pod uwagę kryteria osobowości niedojrzałej, które podaje psychologia. Osoba niedojrzała charakteryzuje się m.in. brakiem odpowiedzialności, brakiem samodzielności, egocentryzmem, egoizmem, kieruje się własnym interesem, zachcianką. Powyższe cechy prowadzą najczęściej do takich zachowań jak: zaniedbywanie obowiązków domowych, spędzanie zbyt wiele czasu poza domem, bezmyślne wydawanie pieniędzy, bezczynność, niepokojąco lekkomyślne kontakty z osobami płci przeciwnej.

 

Niedojrzałość jako czynnik uniemożliwiający podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich

Należy stwierdzić, że niedojrzałość któregoś z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującego małżeństwa, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Niedojrzałość czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych i stabilnych więzi z drugą osobą. Dla sądu kościelnego istotne będzie także m.in. skąd wzięła się owa niedojrzałość, w jakich warunkach wychowywała się osoba, która nie jest w stanie podjąć obowiązków małżeńskich, jakie traumatyczne zdarzenia miały miejsce w jej życiu, że nie doszło do prawidłowego rozwoju osobowości.


Jeżeli uważasz, że Twoje małżeństwo zostało nieważnie zawarte ze względu na niedojrzałość - skontaktuj się z adwokatem kościelnym z Poradni Salomon

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami