Obowiązki małżeńskie określone w prawie kanonicznym - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Obowiązki małżeńskie określone w prawie kanonicznym

W prawie kanonicznym wyróżnia się trzy zasadnicze grupy obowiązków małżeńskich: obowiązki służące przede wszystkim realizacji dobra małżonków, obowiązki związane z wydaniem na świat potomstwa, obowiązki związane z wychowaniem potomstwa.

Obowiązki służące przede wszystkim realizacji dobra małżonków swoim zakresem obejmują:

  • pielęgnowanie wspólnoty życia małżeńskiego,
  • na sposób ludzki podejmowanie pożycia intymnego,
  • zachowanie wierności i nierozerwalności małżeńskiej,
  • świadczenie wzajemnej pomocy współmałżonkowi,
  • pomoc w rozwoju osobowości i osiąganiu świętości współmałżonka.

Obowiązki związane z wydaniem na świat potomstwa dotyczą:

  • pożycia intymnego zmierzający do zrodzenia potomstwa,
  • ochrony i przyjęcia życia poczętego.

Obowiązki związane z wychowaniem potomstwa zawierają w sobie:

  • obowiązek wychowania ogólnoludzkiego, fizycznego i religijnego.

W prawie kanonicznym większość z tych obowiązków należy do istotnych. Niezdolność do podjęcia ich z przyczyn natury psychicznej może powodować nieważność małżeństwa.

W sytuacji, gdy Państwa małżonek uchylał się od podjęcia ww. obowiązków zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokata kościelnego w Poradni Salomon.

Opr. na pdst. Ks. Prof. R. Sztychmiler „Obowiązki małżeńskie”

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami