Osobowość paranoiczna a nieważność małżeństwa

Osobowość paranoiczna a stwierdzenie nieważności małżeństwa

W akcie zgody małżeńskiej strony wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Istotą dobra małżonków jest właśnie ich wzajemne obdarowanie się sobą. Niektóre osoby mają jednak na tyle zaburzoną osobowość, że nie potrafią stworzyć zdrowej relacji, przez co zawarte przez nich małżeństwo należy uznać za nieważne. W takich przypadkach z pomocą przychodzi adwokat kościelny.

 

Osobowość paranoiczna – częstą przyczyną unieważnienia małżeństwa

Osobowość paranoiczna należy do jednego z typów osobowości zaburzonej. Charakteryzuje ją przede wszystkim głęboka patologia w myśleniu. Osoba z tego typu osobowością ma nikły kontakt z rzeczywistością, myśli nielogicznie i w sposób oderwany od rzeczywistości. Jest przeświadczona, że inni ludzie znają jej myśli. Ponadto widzi rzeczy, które nie występują w rzeczywistości. Czuje się nieustannie czymś zagrożona i przestraszona.

Do poradni rodzinnych trafia wiele osób borykających się z tym problemem. Wbrew pozorom to nie osoby wykazujące wskazane zaburzenia proszą o pomoc. Wsparcia potrzebują rodziny, w których ktoś ma zaburzenia związane z osobowością paranoidalną. W związku z tym, że w naszej Poradni Rodzinnej pracują doświadczeni Adwokaci Kościelni, wiemy, że niestety często dochodzi do unieważnienia małżeństwa właśnie z powodu wykazywania przez jednego z małżonków cech przypisywanych osobowościom paranoicznym.

 

Cechy partnera z osobowością paranoiczną

Partner, który posiada osobowość paranoiczną podejrzewa innych ludzi o złe intencje i chęć wyrządzenia szkody. Paranoik długo utrzymuje uczucie urazy, charakteryzuje się niemożnością wybaczenia innym krzywdy. Nadmiernie odczuwa poczucie upokorzenia i lekceważenia. Opacznie interpretuje obojętne, a nawet przyjazne zachowania innych ludzi. Bardzo silnie przeżywa uczucie wrogości i nieufności. Osoba o wyżej wskazanych cechach jest niezdolna do zbudowania zdrowej relacji z drugim człowiekiem. Wysoki poziom agresji, nieufności, podejrzliwości, jaki w sobie nosi uniemożliwia jej tworzenie więzi opartej na miłości, szacunku, czułości.

Paranoik ponadto wykazuje się niskim poziomem empatii, co utrudnia dbanie o dobro, udzielanie pomocy, czy wsparcia małżonkowi. Osoby o osobowości paranoicznej nie są zdolne do nawiązania poprawnej relacji międzyludzkiej, obejmującej wszystkie dziedziny wspólnoty małżonków, od sfery pożycia intymnego poczynając, a na wzrastaniu duchowym kończąc. Nie potrafią podjąć w sposób naturalny zachowań koniecznych i odpowiadających okolicznościom społeczno–kulturowym. Nie posiadają również umiejętności docenienia równej godności osobowej, doskonałości duchowej, intelektualnej, uczuciowej, fizycznej, ekonomicznej i społecznej – własnej i współmałżonka.


Niezdolność budowania zdrowej relacji z powodu zaburzeń osobowości najczęściej czyni małżeństwo nieważnym w momencie jego zawierania.

 

Artykuł napisany na podstawie: ks. W. Góralski „Dobro małżonka”, ks. S. Paździor „Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle Kan. 1095 n. 3”

Ocena tego artykułu: 
 
4 / 5  (liczba głosów: 1)

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami