Oziębłość seksualna a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego - blog Adwokata Kościelnego

Oziębłość seksualna jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Oziębłość to zaburzenie w sferze seksualnej. Przejawia się w tym, że osoba cierpiąca na oziębłość nie okazuje zainteresowania sprawami intymnymi, ma ograniczone potrzeby seksualne, odrzuca myśli na ten temat, ma osłabione pożądanie.

Z badań międzynarodowych wynika, że oziębłość seksualna spowodowana brakiem lub utratą pożądania seksualnego jest często spotykana i obejmuje aż 25-37% populacji kobiet. W Polsce dotyczy 1 na 10 kobiet - w wieku do 24 lat; i 7 na 10 - w wieku powyżej, 45 lat.

 

Oziębłość seksualna w kościelnym procesie małżeńskim

Zaburzenia seksualne są częstą przyczyną rozpadu małżeństwa i przesłanką do prowadzenia kościelnego procesu małżeńskiego. Sąd kościelny będzie analizował na ile oziębłość wpłynęła na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, czy problem oziębłości ma podłoże psychiczne.

 

Konsultacja z adwokatem kościelnym

Adwokaci kościelni często tłumaczą osobom chcącym w ten sposób uzyskać tzw. rozwód kościelny, że kluczowe w sprawie odnoszącej sie do zaburzeń seksualnych jest wykazanie, że ich symptomy występowały w okresie przedmałżeńskim. Należy zbadać wpływ oziębłości na rozpad małżeństwa. Przejściowa oziębłość nie będzie istotna z punktu widzenia prawa kanonicznego. Natomiast jeżeli problem ma charakter trwały i poważny, może zaistnieć sytuacja, że małżeństwo zostanie uznane za nieważnie zawarte.

W sytuacji, gdy podejrzewają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte z przyczyn o podłożu psychoseksualnym, zapraszamy na konsultację z adwokatem kościelnym Poradni Rodzinnej Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami