Pomoc adwokata kościelnego w uzupełnieniu materiału dowodowego - Adwokat Kościelny Łódź, Warszawa - Poradnia Salomon

Pomoc adwokata kościelnego w uzupełnianiu materiału dowodowego

Zadaniem adwokata jest postępować w taki sposób, aby uzupełniane dowody doprowadziły sędziego do pewności moralnej, co do zgodności jego decyzji z prawdą obiektywną faktów. Adwokat kościelny powinien pouczyć stronę, aby zgłaszała na forum sądowym jedynie dowody godziwe, uzasadnione, konieczne, aby przedkładane dowody miały istotne znaczenie w konkretnej sprawie.

 

Obecność adwokata kościelnego w trakcie przesłuchań

Na podstawie informacji zawartych w skardze powodowej, w odpowiedzi na nią, a także w oparciu o informacje uzyskane z akt sądowych, adwokat może opracować szczegółowe pytania. Obecność adwokata kościelnego podczas przesłuchań umożliwi mu zadawanie dodatkowych pytań, co tym samym przyczyni się do jeszcze lepszego wyjaśnienia, czy w danym przypadku małżeństwo rzeczywiście zostało nieważnie zawarte. Może zadawać pytania tylko za pośrednictwem sędziego. 

 

Możliwość wglądu w akta procesowe

Ważnym uprawnieniem adwokata kościelnego jest stały wgląd do akt sądowych. Dzięki temu może ocenić, czy zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający do uzasadnienia tytułu nieważności małżeństwa. Jeśli ocena wypada negatywnie adwokat może podjąć stosowne działania, wnosząc o przesłuchanie nowych świadków lub dołączenie nowych dokumentów. Po publikacji akt każda ze stron procesowych może jeszcze zgłosić nowe dowody.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, adwokat kościelny z Poradni Salomon, chętnie na nie odpowie. Zapraszamy do kontaktu!


Opr. na pdst. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler red., Dowodzenie w procesach kościelnych.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami