Postępowanie dowodowe to jeden z elementów postępowania w ramach kościelnego procesu małżeńskiego (błędnie określanego rozwodem kościelnym). Aby udowodnić swoje tezy należy odpowiednio przedstawić fakty istotne dla sprawy. Postępowanie dowodowe to czynnoś

Postępowanie dowodowe (w ramach kościelnego procesu małżeńskiego) w kontekście kanonu 1095.

Czym jest postępowanie dowodowe?

Postępowanie dowodowe to jeden z elementów postępowania w ramach kościelnego procesu małżeńskiego (błędnie określanego rozwodem kościelnym). Aby udowodnić swoje tezy należy odpowiednio przedstawić fakty istotne dla sprawy. Postępowanie dowodowe to czynności związane z dopuszczeniem dowodów, ich przeprowadzenie, utrwalenie, ocena. 

 

Dowodzenie w kontekście kanonu 1095.

W kontekście kanonu 1095 dowodzenie odbywa się zasadniczo w 3 fazach. Faza pierwsza to rekonstrukcja faktów, które miały wpływ na zachowanie podmiotu, a zwłaszcza tych, jakie bezpośrednio wpłynęły na jego decyzję odnośnie do zawarcia małżeństwa. Faza druga to rekonstrukcja jego ewentualnej „historii klinicznej”; trzecia to ekspertyza dotycząca jego stanu psychiki dokonana przez biegłych.

Należy podkreślić, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. W sytuacji, gdy ktoś w okresie przedmałżeńskim leczył się psychiatrycznie największą wagę należy przywiązywać do historii klinicznej, a gdy ktoś zawierał małżeństwo będąc pod wpływem narkotyków istotne będzie potwierdzenie przez biegłego, że substancja na tyle wpłynęła na psychikę, że wyłączona była świadomość danej osoby w momencie składania przysięgi.

 

Jakie kwestie będzie starał się ustalić Sąd?

Sąd będzie starał się ustalić czy np. konflikty narzeczonych były spowodowane ewentualnymi dziwactwami, ekscentrycznością, anomaliami zachowań osoby podejrzewanej o niezdolność konsensualną i jakie konkretnie były to anomalie? Czy osoba taka miała również trudności w innych, istotnych dziedzinach życia, takich jak na przykład: stosunki z rodziną i innymi osobami; nauka lub praca; spełnianie obowiązków społecznych (np. służba wojskowa, poszanowanie prawa czy reguł cywilizowanego współżycia)? Czy osoba ta była uzależniona od alkoholu lub narkotyków, od jakich, jak długo; czy poddawana była odpowiedniemu leczeniu? W jaki sposób spełniała ona swe obowiązki małżeńskie? Jaka była już po ślubie jej ewentualna „historia kliniczna”;

W sytuacji, gdy podejrzewają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte z przyczyn o podłożu psychicznym, zapraszamy na konsultację z adwokatem kościelnym Poradni Rodzinnej Salomon.

opr. na pdst. P. Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne?

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami