Prezentacja dowodów w kościelnym procesie małżeńskim - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Prezentacja dowodów w kościelnym procesie małżeńskim

Udowodnienie nieważności małżeństwa spoczywa na tej stronie, która twierdzi, że istnieją do tego podstawy. Brak dowodów powoduje jedynie domniemanie w tym zakresie. Powód musi wykazać zasadność swojego roszczenia. Dzięki przedstawionemu materiałowi dowodowemu sędzia powinien otrzymać pewność moralną do wydania wyroku pozytywnego tj. stwierdzającego tzw. rozwód kościelny.

 

Rodzaje środków dowodowych

Kodeks prawa kanonicznego wymienia następujące środki dowodowe:

  • oświadczenie stron,
  • dowód z dokumentów,
  • zeznania świadków,
  • opinia biegłego,
  • wizja lokalna,
  • oględziny sądowe.

Rola adwokata w doborze środków dowodowych

Zadaniem adwokata kościelnego jest m.in. pomoc w doborze środków dowodowych. Adwokat powinien poinformować mocodawcę, które dowody będą odpowiednie w jego sprawie, kogo podać na świadka, jakie dokumenty należy przedłożyć w Sądzie. Pełnomocnik ma zagwarantować, że wszystkie argumenty zostaną przedstawione obiektywnie, racjonalnie, nie może dopuścić do wykorzystania środków dowodowych, gdy grozi to niebezpieczeństwem, zgorszeniem czy zniesławieniem.

W sytuacji, gdy potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy w zakresie prowadzenia kościelnego procesu małżeńskiego zachęcamy do skorzystania z usług adwokata kościelnego Poradni Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami