Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego a przemoc w rodzinie - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu przemocy w rodzinie

Osoba, która doświadczyła przemocy w małżeństwie, zazwyczaj otrzymuje rozwód cywilny z orzeczeniem o winie współmałżonka. W czasie konsultacji z adwokatem kościelnym osoby często pytają, czy wobec tego przemoc w rodzinie również może być bezpośrednią przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Przemoc w rodzinie a stwierdzenie nieważności małżeństwa

W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę, jakie zachowania przejawiał sprawca przemocy i zastanowić się nad jego rysem osobowościowym.

W większości przypadków sprawca przemocy cierpi na ciężkie zaburzenia osobowości (osobowość psychopatyczna, borderline), co uniemożliwia mu stworzenie zdrowej relacji, nie jest w stanie nawiązać prawidłowej relacji międzyosobowej, ponieważ nie potrafi powściągnąć własnych impulsów, w tym agresji.

Osobę, będącą sprawcą przemocy domowej, najczęściej charakteryzuje nieumiejętność panowania nad sobą. Taka osoba nie będzie więc w stanie tworzyć prawidłowo funkcjonującego związku partnerskiego, w tym spełniać obowiązków małżeńskich wskazanych w prawie kanonicznym.

 

Zagadnienia istotne dla kościelnego procesu małżeńskiego

W przypadku procesu kościelnego istotne jest to, kiedy ukształtowała się osobowość zaburzona. Ważny jest także poziom zaburzenia oraz wynikający z niego rozmiar stosowanej przemocy. Jeśli osoba boryka się z ciężkim zaburzeniem osobowości, nie ma zdolności pozwalających na zaniechanie destrukcyjnych zachowań, istnieje prawdopodobieństwo, że małżeństwo zostanie uznane za nieważnie zawarte.

 

Jeżeli szukasz wsparcia, skontaktuj się z adwokatami kościelnymi z Poradni Salomon. Zapraszamy na konsultacje!

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami