Wprowadzenie w błąd jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

Wprowadzenie w błąd jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

Kanon 1098 kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku stanowi: Kto zawiera małżeństwo, zwiedziony podstępem, dokonanym dla uzyskania zgody małżeńskiej, a dotyczącym jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej natury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, zawiera je nieważnie.

 

Kiedy mamy do czynienia z podstępem?

Podstęp to umyślne działanie lub zaniechanie celem wprowadzenia kogoś w błąd. Może dotyczyć sytuacji, gdy kontrahent działając podstępnie, wyłudził od współkontrahenta zgodę na zawarcie małżeństwa. Podstępnemu działaniu kandydata na małżonka lub osoby trzeciej musi towarzyszyć wyraźna intencja wyłudzenia zgody małżeńskiej. Należy zaznaczyć, że strona ma moralny i prawny obowiązek ujawnienia okoliczności, które mogłyby poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego.

 

Wprowadzenie w błąd jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

Kodeks prawa kanonicznego wskazuje, że o podstępnym wprowadzeniem w błąd możemy mówić w sytuacji zatajenia bezpłodności.

 

Natomiast Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, wydana przez Konferencję Episkopatu Polski w 1986 roku, stanowi, że wprowadzenie drugiej strony w błąd może dotyczyć także:

  • zaawansowanej skłonności do picia alkoholu,
  • narkomanii,
  • ciąży z inną osobą,
  • jakiegoś poważnego obciążenia natury moralnej lub finansowej, będącego konsekwencją dotychczasowego sposobu życia jednego z narzeczonych.

 

Wymienione wyżej przyczyny pokazują, że podstępne wprowadzenie w błąd musi dotyczyć materii bardzo istotnej dla przyszłości pożycia małżeńskiego. W celu stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego, tzw. rozwodu kościelnego, jedna z tych poważnych przyczyn musi być bezpośrednią przyczyną rozpadu małżeństwa stron.Żródło: Pixaby

 

---

Artykuł przygotowany przez adwokatów kościelnych z Poradni Rodzinnej Salomon. Zapraszamy do naszej kancelarii prawa kanonicznego w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. 

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami