Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa jako przyczyna stwierdzenia nieważności - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określanego rozwodem kościelnym)

Czym jest symulacja zgody małżeńskiej?

Kodeks prawa kanonicznego stanowi: „Jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot zawierają je nieważnie” (kan.1101 §2 k.p.k.).

Istota przedmiotowej normy sprowadza się do sprzeczności między przysięgą małżeńską, a faktyczną wolą strony zawierającej sakrament małżeństwa. Odnośnie tytułu wykluczenia nierozerwalności strona wypowiada formułę, że chce zawrzeć małżeństwo dozgonne, a faktycznie dopuszcza jego rozerwalność tj. możliwość rozwodu.

Kluczowe zagadnienia dotyczące tytułu wykluczenie nierozerwalności zgody małżeńskiej

Rozpatrując tytuł wykluczenia nierozerwalności małżeństwa należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

  1. Religijne przekonania osoby.
  2. Poglądy na małżeństwo tej osoby, czy była zwolennikiem rozwodów, czy komentowała rozstania znajomych?
  3. Czy osoba symulująca wyznawała poglądy sprzeczne z doktryną katolicką?
  4. Czy osoba symulująca wyraża gotowość do przyznania się do symulacji?
  5. Z jakim typem miłości mieliśmy do czynienia – uczucie, fascynacja, czy miłość dojrzała rozumiana jako dar z siebie na dobre i na złe?
  6. Jak symulant zachowywał się w obliczu trudności małżeńskich czy poszukiwał pozytywnych rozwiązań czy wybrał łatwiejszą drogę w postaci separacji, czy w kryzysie wykazywał dobrą wolę?

W sytuacji, gdy przypuszczają Państwo, że wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte z powodu wykluczenia nierozerwalności małżeństwa zapraszamy do skorzystania z pomocy adwokata kościelnego z Kancelarii Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami