Zaniedbanie relacji małżeńskiej prowadzące do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaniedbanie relacji małżeńskiej. Dlaczego może stać się powodem stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Zaniedbania relacji małżeńskiej

Na wstępie należy zaznaczyć, że o każdy związek, a szczególnie związek małżeński należy dbać nieustannie od samego początku. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy małżeństwo zawierają osoby niedojrzałe, nieodpowiedzialne, które nie rozumieją jego istoty. Osoby takie traktują małżeństwo jako związek czasowy (tj. wykluczają nierozerwalność), zakładają, że będą zdradzać współmałżonka (tj. wykluczają wierność).

Oczywisty brak dojrzałości, infantylność wykluczają poważne traktowanie składanej przysięgi małżeńskiej oraz zdolność do budowania prawidłowej wspólnoty.

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu zaniedbania relacji małżeńskiej

Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio” poucza, że niezbędne warunki do tworzenia wspólnoty osób to: zaufanie i wzajemne zrozumienie małżonków, dążenie do budowania coraz większej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie: na poziomie związku ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz.


Może się okazać, że osoby, które w momencie przyjmowania sakramentu małżeństwa świadomie zakładały, że nie będą pielęgnować relacji z drugą osobą, tym samym zawarły małżeństwo nieważnie. Z punktu widzenia prawa kanonicznego istotne jest, czy małżonek składając przysięgę małżeńską pozytywnym aktem woli nie wykluczył, któregoś z dóbr małżeństwa np. wierności, nierozerwalności.

 

Prawo kanoniczne. Gdzie szukać pomocy?

Należy podkreślić, że nie każde zaniedbanie relacji małżeńskiej może doprowadzić do tzw. rozwodu kościelnego. O tym czy dana sytuacja może świadczyć o nieważności małżeństwa, można dowiedzieć się od adwokata kościelnego, który posiada uprawnienia do udzielania pomocy z zakresu prawa kanonicznego i reprezentowania stron przed sądem kościelnym. Prawnik kanonista rozważy, czy w danym przypadku możemy mówić o zaniedbaniu w rozumieniu prawa kanonicznego, tym samym oceni również szanse powodzenia sprawy.

---

Jedną z kancelarii kanonicznych działających w Polsce jest Poradnia Rodzinna Salomon, która udziela pomocy w miastach takich jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa. Umówienie spotkania wymaga kontaktu z sekretariatem kancelarii.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami