Zbieranie dowodów w kościelnym procesie małżeńskim - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Zbieranie dowodów w kościelnym procesie małżeńskim

W kościelnym procesie małżeńskim konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, które ma potwierdzić zasadność zgłoszonych tez. Na tym etapie procesu przesłuchiwane są strony i świadkowie, powoływani są biegli sądowi, dodatkowo jeśli wymaga tego sprawa przeprowadzana jest wizja lokalna lub oględziny sądowe.

 

Kiedy zbiera się dowody w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Kanon 1529 kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że sędzia nie powinien przystępować do zbierania dowodów przed zawiązaniem sporu, chyba że z ważnej przyczyny. Zawiązanie sporu ma miejsce wtedy, gdy dekretem sędziego, w oparciu o żądania i odpowiedzi stron, zostaje określony zakres sporu tj. kiedy zostaną wskazane powody, z których sprawa może się toczyć (por. kan. 1513 k.p.k.).

Należy podkreślić, że proces ma uporządkowaną procedurę, rozwija się fazami, z których każda ma swoją specyfikę. Faza zbierania dowodów ma swoje granice, czas i właściwe miejsce, poza którymi nie ma uprawnienia do przedstawiania ani przyjmowania dowodów.

 

Wyjątki dotyczące zbierania dowodów w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Przedstawienie dowodów na innym etapie procesu umożliwia tzw. poważna przyczyna – można je wcześniej przyjąć celem ich zabezpieczenia lub po ogłoszeniu akt, a nawet po zamknięciu postępowania dowodowego np. gdy występuje obawa dotycząca śmierci świadka lub jego dłuższej nieobecności w kraju, konieczne są oględziny istotnych przedmiotów, co do których istnieje obawa, że  mogą zostać utracone.

W sytuacji, gdy przypuszczają Państwo, że Wasze małżeństwo zostało nieważnie zawarte, zapraszamy do skorzystania z pomocy adwokatów kościelnych z Kancelarii Salomon.

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami