Brak rozeznania oceniającego jako przyczyna nieważności małżeństwa kościelnego - blog adwokata kościelnego Poradnia Salomon

Poważny brak rozeznania oceniającego jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Regulacja prawna

Kanon 1095 n. 2 kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że „Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy mają poważny brak rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych”.

 

Czym jest poważny brak rozeznania oceniającego?

  1. Rozeznanie oceniające oznacza choćby minimalną wolność wewnętrzną, umożliwiającą dokonanie swobodnego wyboru w odniesieniu do praw i obowiązków małżeńskich. Zasadnicze zakłócenie naturalnych zdolności osoby ludzkiej – jej woli i inteligencji – może powodować jej niezdolność do zrealizowania jej naturalnego prawa do małżeństwa.
  2. Akt konsensu musi opierać się nie tylko na możliwości abstrakcyjnego pojmowania praw i obowiązków małżeńskich, lecz także na możliwości ich krytycznej oceny (czyli na zdolności umiejętnego osądu zobowiązań na przyszłość wypływających z zawieranego małżeństwa).

 

Zagadnienia istotne w toku dowodzenia poważnego braku rozeznającego

Analizując ww. tytuł należy wziąć pod uwagę m.in. :

  • Jakie były przyczyny konfliktów i rozstań stron? Czy spowodowane były dziwactwami, ekscentrycznością, anomaliami zachowań?

  • Czy dana osoba miała trudności w innych dziedzinach życia np. relacjach z rodziną, nauką, pracą?

  • Czy strona przejawiała zdolność do rozumowania i autokrytycyzmu?

  • Czy dana osoba mocno ulegała sugestią innych?

  • Czy strona w czasie przygotowań do ślubu zachowywała się nieadekwatnie?

W sytuacji, gdy podejrzewają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte z powodu poważnego braku rozeznania oceniającego zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokatów kościelnych Kancelarii Salomon.

 

Opr. na pdst. P. Bianchi „Kiedy małżeństwo jest nieważne?”

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu

Oceń artykuł

‹ wróć

Skontaktuj się z nami