Osobowość schizoidalna a nieważność małżeństwa

Osobowość schizoidalna a nieważność małżeństwa

Zawierając związek małżeński, ślubujemy partnerowi: miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Tym samym tworzy się między nami system wielu zobowiązań. Od tego momentu jesteśmy winni małżonkowi szacunek, miłość, przyjaźń i troskę. Zaczyna nas również oplatać sieć wzajemnych powiązań i przyzwyczajeń, organizująca strukturę małżeńskiego związku. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że osoba, której ślubowaliśmy przed ołtarzem nie jest w stanie wypełnić obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, bądź braku wystarczającego używania rozumu. W takich przypadkach pomóc może adwokat kościelny.

Osobowość schizoidalna jedna z częstych przyczyn prowadzących do "unieważnienia małżeństwa"

Jeżeli zawarliśmy małżeństwo z osobą charakteryzującą się wyraźnymi zaburzeniami osobowości nasz związek może zostać uznany za nieważny. Jeden z rodzajów osobowości zaburzonej to tzw. osobowość schizoidalna. Schizoidia to brak syntonii. Syntonia zaś to cecha osobowości, która umożliwia współprzeżywanie, współodczuwanie (empatię) z innymi ludźmi.

Ludzie schizoidalni mają nikłe możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów uczuciowych z innymi. Żyją w izolacji psychicznej, w swoim świecie przeżyć wewnętrznych. Często robią wrażenie osób tajemniczych i dziwacznych. Tego rodzaju zaburzona osobowość cechuje się brakiem potrzeby bliższych związków uczuciowych z innymi osobami, nie wyłączając członków rodziny, brakiem uczucia zadowolenia z kontaktów emocjonalnych z innymi.


Osoby z tym zaburzeniem objawiają rzadkie doświadczenie silnych emocji, takich jak gniew i radość; przejawiają niewielkie w stosunku do wieku zainteresowanie seksem. Są obojętni wobec pochwał i krytyki ze stron innych osób. Cechuje je tzw. sztywny afekt, czyli skłonność do odosobnienia się. Partner z osobowością schizoidalną nie jest w stanie nawiązać głębokiej więzi z drugą osobą. Człowiek z osobowością schizoidalną żyje w swoim własnym świecie. Jego problemy i przeżycia są w centrum uwagi, nie zaś potrzeby drugiej strony czy też dziecka.

Osobowość schizoidalna widziana oczyma adwokatów kościelnych

Nie może zawrzeć ważnego małżeństwa – które ze swej istoty jest międzyosobową relacją – osoba, która absolutnie nie jest zdolna wejść w taką relację ze swym współmałżonkiem. Osoby schizoidalne nie potrafią nawiązać międzyosobowej relacji polegającej na dawaniu siebie i przyjmowaniu. 

 

Często małżonkowie osób z tak zaburzoną osobowością wnoszą skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a sędziowie przychylają się do ich wniosku. W takim przypadku jednak niezastąpionym wsparciem jest adwokat kościelny, który pomaga zarówno w kwestiach prawnych jak i równie często – psychologicznych.

 


 

Napisane na podstawie: Ks. S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3

‹ wróć

Skontaktuj się z nami